Mapumba

by Mapumba

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    $10 USD  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 6 Mapumba releases available on Bandcamp and save 25%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of This May Be Goodbye, Roots, Pour Tous, Ndaya's, Mapumba, and C'est Toi. , and , .

    $45 USD or more (25% OFF)

   

1.
01:53
2.
04:58
3.
04:42
4.
04:59
5.
07:20
6.
06:26
7.
03:40
8.
04:57
9.
06:18
10.
06:00
11.

about

Eclectic experimentation including traditional, funk, afro-pop, folk, r&b, soul. All original songs. 2 songs from this album were featured on Putumayo compilations on African Lullabies (Mimi) and African Party (Mwafwako). Both are songs in Swahili and Chiluba languages.

credits

released June 1, 2006

tags

license

all rights reserved

about

Mapumba Cape Town, South Africa

Mapumba is an adept to some and an undiscovered artist to others. His voice and music constructs a beautiful backdrop to a picture of Africa.
Like a gatherer, he has collected ideas, contexts and languages from his place of birth the Democratic Republic of Congo, to his current home in Cape Town, South Africa. His memorable sound carries one beyond his sixteen years on the music scene.
... more

contact / help

Contact Mapumba

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Mimi
Mimi na piga aksanti sana
Kwakunipa njiya iyi baba
eh we Mungu wangu
Ukuyenami kwakama iyi ni mwanzo eh
Gidari iyi njo maisha yangu
Mungu ashikunipekyo bule
Njo kile ntaimbo mpaka mwishoamiasha iyi yangu eh
Kumbi wewe unisikiye mimi wewe
Fwata kile roho ina panda
Kwanikile mungu alikupa
Kitafania ufurai ufurai ufurai
Na mungu baba naye atapenda
Twimbe
Talala tala tala talala...
Track Name: Mwendo
wendo
Mwendo ni polepole
Rien n’est impossible
Dans la vie
Toute chose imaginable
Peut ce faire
Seule rapelle toi
Mwendo
Mwendo ni polepole x2
Les gens peuvent te decourager Que tu ne sorras pas
Ils peuvent te dire des mensonges Pour tuer ton espoire
Mai moi te dis
Toutes chose peut ce faire
Tien ta foix Oh....
Doucement Doucement dis...
Track Name: C'est la vie
Lala mutoto wa mama ujuwi kamaduniya
Ikona uzuri wake sasa tena na bubaya
Muntu ata sema ana kupenda
Kesho yake ana ku uwa
Mwingine uta chukiya kumbi njo ata ku sauver

C’est la vie
C’est la vie

Lala mutotwa mama ujuwi kama duniya
Ikona buzuri bwake sasa tena na bubaya
Muntu ata sema ana kupenda
Kesho yake ana ku uwa
Mwingine uta chukiya kumbi njo ata ku suaver
Kumbi kesho ya ukilamuke wewe ufanye ivi
Piga aksnti kwa mungu baba wetu wabinguni
Umuonwshe akuchunge
Iwe usiku na mapema eh na nzambi usfanye
Ukifanye uwombe huruma
Wewe eh…
Track Name: Wewe
Mimi niko mpenzi wako
Nawe yuko mpezi wangu
Mikononi Tutafika mwinsho ya duniya eh

Wewe ni muke wangu ulenapenda
Akuna ata kitu moja kitageuza
Iyi mapendo yangu nimpaka mwinsho
Kuja apa wikale nami wempenzi wangu we

Ikala chiniwe nikwambiye

Kile nawaziya minawe

Girl you know there's something about you I wanna confess
I don't really know this love just how to express it, you know
Just when I wanna say a word my whole mouth runs dry
This is so bigger than my heart my heart
My heart

Njuu yako tasimamisha Juwa mwaka mujima
Njuyako tatembeya duniya kuchoka apana
Mita imba paka Juwa na mwaenzi bifanye kimoja
Mpaka wewe ukaseme eeh
Unani penda
Kumbi siko ya kesho tanya ivi
Taenda kwa wazazi wako ni wambiye
Kama mimi nataka kuowa wewe
Usi katale
Track Name: Mwakwako
Mimi ni mutoto ya papa Jean-Bosco
Na Mama yangu mimi ni Ndaya Therese
Tuli zalikwa sisi batoto kenda
Nawa shukuru wazazi kwa kutuchunga
Nilikomeleya Cite manika
Pale pa kolwezi
Province Katanga
Masomo yangu ndi funza ku tusaidiyane
Baba yangu njo arikuya pale directeur

Kisha nilienda collège Don bosco
Pale shikukawiye kushikiya pononayi Muntu ulikuya naye sasa ndugu eh Anakuya namupanga asema bilulu kwabo
Njo shiye mateso yakwenda kukasai Kwalakini iyi mwaka tuliteswa

Yoteile shetani alifanya
Kweli ayikubambe kwa watu wengi
Wengi walifika kasai tu wajima
Wengi walifika kubamba mali sana
Mambo yakusema bena Katanga inaisha
Ndugu yangu usi fatilie ba politicien

Nasisi batoto ya papa Jean-bosco
Tuna chungwa njema
Na kwendeleya
Muswamba ana komesha batoto yake Stannis kanda ana chunga paroise yake Jean-bosco na da martin banakomesha Evariste na priscilla bana komesha James dineka na tebogo banakomesha
Ntumba na buzuri bwake Anakomesha
Kabangu nama kazi yake anakomesha
Mimi apa ngoma yangu njoo kazi
Wakuni fwatiya Sylvain wetu chikuya
Eyiii wafwako tatu nzambi wafwako eyiii

Eyii mwafwako bazazi yangu mwafwako eyiih
Eyiih wafwako tatu nzambi wafwako wyii Eyiih…

Bwajinanga jebe oh ….
Bwakutulama tetu bana bebe
Mumakenga ne munsaka
Tatu nzambi wa mujulu
Pabuloba bwebe
Eyii wafwako tatu - Tatu Chilombo - wafwako eyiih
Eyi mwafwako ... Famille Tshilombo...
Eyii mwafwako famille tshilombo mwafwako eyii..
Arishi teka Shiku iyi moja
Kulikuya kijana moja alipenda kuya mwalimu
Kutoka kasai anenda Katanga
Kule alifika anekala na mama wake
Ata mungu asikumubarikiye na mali
Alimupa watoto wale alichunga vema
Leo wana juwisha njina yake muduniya
Eyiih wafwako tatu Zambi wafwako eyiih…